TALES and TILES – Object 59

(Object 59a en 59b)

Boeken spelen de hoofdrol in dit speels werk.

Honderden boeken werden gebruikt om deze installatie tot stand te brengen. Als een ware boekchirurg versnijdt de kunstenaar de boeken, versnippert ze letterlijk en figuurlijk uit hun verband en vormt ze zo tot nieuwe verhalen.

De tales gevat in een kleurrijk tegeltapijt en in fleurige opeengestapelde verhalenbundels krijgen een nieuw leven telkens de toeschouwer zijn fantasie laat spreken. Het samenbrengen van de 2 objecten versterkt de ruimtelijkheid en zo ontstaat er een nieuwe, architecturale dimensie.
Het kunstwerk is bijgevolg nooit af en is enkel een eindproduct bij gratie van de toeschouwer, afhankelijk van de verbeelding, de plaats, de afstand en de hoek van waar de toeschouwer het werk bekijkt.

Het laatste woord is dan ook aan de kijker die bepaalt wat hij ziet of denkt te zien en welk verhaal de installatie hem vertelt.
Misschien vertelt de kijker deze bijzondere ervaring ook graag aan een medebezoeker.

facebook
Homepage
GET in touch